Olderne - en side om slægtsforskning

Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre

Min Svigerfamilie

Når man laver slægtsforskning, sker det ikke så sjældent at mennesker i ens omgivelser, har et ønske om at vide noget om deres egen historie. Denne gang bragte historien mig til Løvet by i Grædstrup sogn. Dette er fortællingen om en gård.

Gården var en fæstegård under Mattrup Gods, og to slægter har boet på gården. Den første slægt indtil 1895, og den næste slægt fra 1895 og indtil 2017

 

Familierne på gården

PP om Gården

PP om Gården

Dokument om Gården

Dokument om familierne

E-mail: ann@olderne.dk