Olderne - en side om slægtsforskning

Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre

Nordjyderne

Min mormors far og min morfars mor er født i Han Herred. Anerne i min Nordjyske gren kom alle fra Han Herred og forlod kun området i meget begrænset omfang. De få der forlod området var henholdsvis en bror til min tip tip, der i 1809 flyttede til Lolland og bragte navnet Krøldrup til øen samt en bror til en anden tip tip, hvis børn blev Mormoner og dermed bragte min forskning til USA.

Her kan du min oldemor og oldefar fra Han herred, og deres familie.

... og her kommer den nye hjemmeside i slægtsprogrammet TNG

Oplysningerne er indsamlet siden 1993 og stammer fra opslag i kirkebøger, folketællinger og lægdsruller, og dermed mange besøg på Landsarkiverne i Odense og Viborg.

Når nu jeg bærer navnet Krøldrup, og ved at det netop kommer fra den nordenfjordske familie, så er det interessant hvordan de andre Krøldrup’er er forbundet til min slægt. Denne Krøldrup, rejste ud i 1785 ud fra samme by som min slægt, slog sig ned i Ribe, hvor han blev parykmager. Krøldrup’erne i Ribe

Flere gange opleves det at mine aner har giftet sig med en af slægten Norre. Jeg blev derfor lidt nysgerrig for hvad der var at finde om denne slægt. Her er slægten Norre

E-mail: ann@olderne.dk

Kortet er fra Slægt og data