Olderne - en side om slægtsforskning

Min mormor og morfar, mine oldeforældre og deres forældre

Min Svigerfamilie

Når man laver slægtsforskning, sker det ikke så sjældent at mennesker i ens omgivelser, har et ønske om at nogen vil hjælpe dem, med at lære deres slægt at kende.

Her er det min svigerfamilie, hvis aner vi finder på Østfyn. De har med tiden giftet sig men anerne fra Faaborg  egnen og fra Løve herred i Holbæk amt.

Familien Lysebjerg

 

E-mail: ann@olderne.dk

Faster Elses billede

Slægtsgården er en gammel fæstegård under Rørbæk gods. Godsarkivalierne begynder i 1736, og de første mange år var fæsterne Otto Nielsen, hans søn Niels Ottosen og hans søn Otto Nielsen. Den sidste Otto dør, nygift og 35 år gammel. Han efterlader sig et fæstebrev og en 27 årig højgravid enke. Dette overtager Hans Jensen. Han var måske nok en forældreløs gårdmandssøn fra Ullerslev, men han var også præstegårdsforpagter, og blev senere sognerådsformand.

Hans Jensen og den unge enke Anna blev stamforældre til den fynske del af den Lysebjergske familie, og gården har siden været i familiens fæste eller eje.

 

I dag bor faster Else der og laver sine skønne rygeoste.