Olderne - en side om slægtsforskning

Hjælp til at komme videre med slægtsforskningen

Ejendomme

Var anen kriminel, og det var der mange der var, er det muligt at finde politiforhør, domme og ikke mindst arkivalier fra fængslerne, eller retter tugt- og forbedringshusene.

Ofte får man et hint om noget kriminelt fra kirkebogen eller fra folketællingerne.

Politikredsen finder man i Digdag.dk

Sagen ligger hos herredsfogeden eller politiet

Stambøger og andet godt ligger hos fængslerne

 

E-mail: ann@olderne.dk

Hos hvilken myndighed ligger sagen:

Digdag.dk

 

Forhør og domme, ligger ved den lokale retsmyndighed, og for Nørrejylland, er de muligt at finde den her:

De Nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973

Sjællænderne har vist ikke samme mulighed.

 

 

Domme og forhør skal bestilles i Daisy (arkivernes bestillingsside), og de skal læses på arkiverne.

Daisy

 

Når forhør og domme skal søges frem i Daisy, så gør ordene korte!

· Skriv navn på by eller herred i arkivskaber

· Skriv ”Politi” i arkivserie, og frem kommer både ”Politi”. ”Politikreds”, ”Herredsfoged” og ”Kriminalret”

 

 

Her er protokoller i Fængsler, tugt- og forbedringshuse:

www.sa.dk

 

Her er et søgbart register til forskellige Fængsler, tugt- og forbedringshuse:

www.tugthus.dk